In Công thức nước, Đá xay

SYMPHONY

symphony
Getting inspiration from the tropical trip to the Mekong Delta region in Vietnam, Vu Bao – Beverage Specialist combines native fruits, such as the Pineapple and Mango to create this tasty and refreshing cocktail recipe.

ANDROS INGREDIENTS

I/ THÀNH PHẦN:

  • ANDROS Chunky Lựu & Nha Đam : 40ml
  • ANDROS Dâu xay nhuyễn đông lạnh : 20ml
  • ANDROS Top Up Thạch Dâu : 60g 
  • Nước lọc : 100ml
  • Nước đường : 20ml
  • Đá viên

II/ CÁCH LÀM:

Xay mịn tất cả các nguyên liệu (trừ Top Up Thạch Dâu) với đá viên. Viền trang trí ly với 10ml Chunky Lựu & Nha Đam, sau đó cho hỗn hợp đã xay ra ly. 

Cho Top Up Thạch Dâu lên trên. 

Trang trí với cỏ xạ hương và lựu tươi.

Share fb linked in

Similar Recipes

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

delicatebeautiful vietnam