picture1 1 1

SỰ KIỆN / 29 THÁNG SÁU 2022

ANDROS ASIA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI XÚC TIẾN HỢP TÁC VỚI NHÀ NÔNG VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRÁI CÂY TẠI TIỀN GIANG

Chương Trình Kết Nối Xúc Tiến Hợp Tác với chủ đề ‘Kết tinh trái lành – Vững bền kết nối’ là sự kiện lớn nhất  từ trước đến nay của tập đoàn ANDROS tại Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm kết nối hợp tác với nhà nông và các  nhà cung cấp trái cây …

page 1 of 2
page 1 of 3
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.