TRÀ ÔLONG ĐÀO
TRÀ ÔLONG ĐÀO
ANDROS Chunky Đào
TRÀ DÂU TÂY ĐÁ
TRÀ DÂU TÂY ĐÁ
ANDROS Chunky Dâu
MACCHIATO ĐÀO
MACCHIATO ĐÀO
ANDROS Chunky Đào