PERFECT DATE

website 600x400 2 1

vừa mang hương say của rượu, nhưng ngọt ngào ở hậu vị. Món cocktail tựa như một cupid thầm lặng, làm hồng thêm má “người ấy” giúp cho câu chuyện thêm say sưa.

NGUYÊN LIỆU TỪ ANDROS

I/ THÀNH PHẦN

  • ANDROS Chunky Ổi Hồng : 30ml
  • Vodka : 50ml
  • Cointrau : 15ml
  • Nước chanh : 15ml
  • Ổi hồng tươi : 2 lát
  • Đá viên

II/ CÁCH LÀM PERFECT DATE

  • Lắc các nguyên liệu với đá viên, sau đó đổ ra ly
  • Thêm đá viên cho đầy ly
  • Trang trí với lát ổi hồng và hoa

Chia sẻ fb linked in

Công thức khác

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

29.01 thumbnails blue sunset website0225 thumbnailwebsite 600x400 1