strawberry cloud
  • Nước ép chanh dây : 60ml
  • ANDROS Chunky Dâu : 40ml
  • Nước lọc : 80ml
  • Đường : 20ml
  • Đá viên
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.